Kommunalbestyrelsen

Daniel Irvold
Medlem af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune
Medlem af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
Medlem af Udvalget for Klima og Miljø

mail: dirvold@vordingborg.dk